Hieronder vindt u de laatste informatie aangaande keurmerken betreffende Rollators.

Er zijn een aantal keurmerken welke van toepassing kunnen zijn op een Rollator. De meest bekende zijn het QG en het LuQy keurmerk, hiernaast kennen we de CE certificering. Helaas worden de QG en LuQy keurmerken niet meer verstrekt. (Zie toelichting hieronder.) Het niet voortzetten van de keurmerken heeft als gevolg dat de kwaliteit van de aangeboden hulpmiddelen door consumenten lastig te beoordelen is en dat de gemiddelde kwaliteit een neerwaartse trend laat zien.

Het feit dat de gemiddelde kwaliteit van verkrijgbare Rollators daalt is te verklaren uit het feit dat producenten het liefst produceren tegen de laagst mogelijke prijs. Nadeel hiervan is dat de kwaliteit meestal daalt wanneer de productieprijs afneemt. Wanneer fabrikanten geen prikkel krijgen in de vorm de eisen van een keurmerk waaraan een produkt moet voldoen zal men eerder geneigd zijn artikelen van mindere kwaliteit te leveren. Ondanks het feit dat de Rollatormarkt inmiddels 'open' is, als gevolg van het wegvallen van de vergoeding door de zorgverzekering, wil dit niet zeggen dat de gebruiker zelf in staat is kwaliteit van een hulpmiddel goed te beoordelen. (In veel branches zien we dat een bepaalde merknaam een garantie is voor kwaliteit, de meeste verkrijgbare goedkopere rollator zijn echter nog 'merkloos'.) 

Uit bovenstaande is te concluderen dat het er voor de Rollatorgebruiker niet eenvoudiger op is geworden om zelf een kwalitatief goed hulpmiddel aan te schaffen. Rollatorwinkel.com lost dit probleem echter voor u op door alléén veilige en kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen aan te bieden. Wij selecteren zelf, aan de hand van strenge kwaliteits- en veiligheidseisen, goede hulpmiddelen en nemen deze op in ons assortiment. Dit heeft geresulteerd in een zeer hoogwaardig assortiment met kwaliteitsmerken als Gemino, Kaigo, Topro en Easy Going. Het enige dat u hoeft te doen is een keus maken uit de vele modellen, de kwaliteit is gegarandeerd..!

 

Toelichting oude siituatie keurmerken en organisaties: (tot 1 mei 2008)

Allereerst geven we een kleine toelichting over Vilans. Vilans, is een onafhankelijk onafhankelijk Vilans is ontstaan door een fusie van NIZW Zorg, de stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen (KBOH) en het Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing (KITTZ). Vilans is onder anderen verantwoordelijk voor de GQ en LuQy keurmerken.

Keurmerk en kwaliteitslabel hulpmiddelen: GQ en LuQy:

Einde GQ Keurmerk en LuQy Label

Vilans beëindigt per 1 mei 2008 het GQ Keurmerk en het LuQy Label. Het GQ Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor rollators, apparatuur voor personenalarmering, dienstverlening alarmeringsorganisatie, handbewogen en elektrische rolstoelen, patiëntentilliften en douchehulpmiddelen. Het LuQy Label is een label voor gebruikskwaliteit.

Uit marktonderzoek is naar voren gekomen dat er in de markt geen draagvlak en financieringsmogelijkheid meer bestaat voor de hoge kosten van ontwikkeling, update en onderhoud van het GQ keurmerk en LuQy Label. Wel is er behoefte aan instrumenten die gebruikskwaliteit beoordelen, meten en meetbaar maken. Vilans blijft daarom zoeken naar mogelijkheden om samen met marktpartijen een marktgerichte kwaliteitsindicator te ontwikkelen. Zo’n kwaliteitsindicator kan Vilans nu op allerlei verschillende niveaus ontwikkelen: van een gestandaardiseerde en arbeidsintensieve test met bijbehorend protocol als GQ en LuQy tot een eenvoudiger test op enkele specifieke aspecten. Of bijvoorbeeld een geobjectiveerde beoordeling door een gebruikerspanel.

De bedrijven die in de afgelopen jaren het GQ keumerk hebben gevoerd, hebben hiermee aangetoond kwaliteitszorg belangrijk te vinden. Vilans blijft grote waarde hechten aan kwaliteit. Daarom is het komend jaar nog mogelijk om de huidige lijst met GQ –goedgekeurde producten te downloaden. Ook zullen de producten met het LuQy label nog een jaar lang op de website te zien zijn.

GQ en LuQy

Vilans heeft twee tools in huis om de kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid van een hulpmiddel vast te stellen en te waarborgen. Deze twee verschillende tools zijn complementair en gezamelijk vormen zij de kwaliteitskeur van Vilans.

Het doel van deze twee tools is zorgen dat men het juiste en kwalitatief goede hulpmiddel in huis haalt. Het voorkomen van de kat-in-de-zak en de daarbij horende problemen, heeft als voordeel dat de gebruiker waar krijgt voor zijn geld. De fabrikant kan zich op een duidelijke wijze onderscheiden van de concurrentie met deze tools.

GQ

Guarantueed Quality daar staat GQ voor. Dit is ook precies wat het GQ-keurmerk wil realiseren. Door het testen van hulpmiddelen wordt het GQ-keurmerk toegekend. Het toekennen van het GQ-keurmerk houdt in dat het hulpmiddel voldoet aan de hoge eisen die het GQ-keurmerk stelt aan het hulpmiddel.

Het GQ-keurmerk wordt steeds vaker geëist door zorgverzekeraars en gemeenten als gebruikers zelf tot aanschaffing overgaan van een hulpmiddel. Dit is niet voor niets, GQ staat immers voor de garantie van de kwaliteit van het product.

LuQy

Label for usage Quality of in het kort LuQy. LuQy is een methode om binnen dezelfde categorie hulpmiddelen onderling te vergelijken op basis van gebruikskwaliteiten. Een hele mond vol, maar het is eigenljk een heel simpel principe.

Over hulpmiddelen is vaak niet meer bekend dan het hulpmiddel dat u voorgeschreven kreeg via een professional. Maar er zijn altijd meer hulpmiddelen te krijgen en die hulpmiddelen verschillen nogal van elkaar. Natuurlijk is een rollator een rollator, maar de ene heeft een grotere mand en de andere grotere wielen. Het comfort wat een hulpmiddel u kan bieden, door het koppelen van de kwaliteiten van het hulpmiddel aan uw gebruiksituatie, wordt uitgedrukt door LuQy.

Voor meer informatie: www.vilans.nl