Rollator Service en Onderhoud | Rollatorwinkel.com

Rollator Service en Onderhoud


Ook voor Service en Onderhoud kunt u uiteraard bij ons terecht. Op deze pagina vindt u informatie over het onderhoud dat een Rollator nodig heeft en de wijze waarop u dit eventueel zelf, of door ons, kunt laten uitvoeren. Allereerst volgt een kleine toelichting op het assortiment dat wij aanbieden en de punten welke met betrekking tot onderhoud meegenomen worden bij de beslissing om een bepaald model hier wel of niet in op te nemen.

Service begint bij het assortiment dat wij aanbieden: Kwaliteits-Rollators en accessoires welke een jarenlang probleemvrij en veilig gebruik garanderen. Het is in bepaalde gevallen dan ook een bewuste keuze dat wij een aantal (bekende) modellen niet in het assortiment hebben opgenomen. Sommige van deze merken/modellen voldoen helaas niet aan de eisen die wij stellen met betrekking tot duurzaamheid, veiligheid of kwaliteit. Mocht u vragen hebben over een specifiek model, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met één van onze onze specialisten.In relatie tot bovenstaande is het belangrijk dat u zich realiseert dat Rollatorwinkel.com verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot het goed blijven functioneren van uw Rollator. Het gaat immers om uw mobiliteit! Wij zorgen ervoor dat onderdelen voor de door ons geleverde Rollators leverbaar blijven voor uw Rollator en dat deze, indien nodig, op korte termijn weer op de juiste wijze gerepareerd kan worden. Voorgaande is helaas niet vanzelfsprekend, zélfs niet bij een fysieke thuiszorgwinkel, maar zeker wél iets om rekening mee te houden bij de aanschaf van een belangrijk product als een Rollator!

Indien reparatie of onderhoud aan uw Rollator nodig is kunnen wij dit voor u verzorgen zonder dat u uw huis uit hoeft! Wij bieden een Reparatie en Onderhoudsdienst aan waarbij wij uw Rollator thuis afhalen en deze weer netjes bij u afleveren zodra deze gereed is. U kunt voor de duur van de reparatie geheel gratis gebruik maken van een vervangende Rollator. Dit alles kunnen wij aanbieden voor een prijs welke ver onder de voorrijkosten van een iedere andere onderhoudsservice ligt! U kunt het gewenste pakket in geval van onderhoud bestellen op de pagina Rollator Onderhoud en in geval van reparatie op de pagina Rollator Reparatie. Op de betreffende pagina's vindt u alle informatie betreffende de inhoud van, en opties bij, de verschillende pakketten. Mocht in het geval van een reparatie blijken dat deze onder de garantie valt dan worden het transport en de reparatie uiteraard kosteloos uitgevoerd.

U kunt in alle gevallen natuurlijk ook vrijblijvend een bezoek brengen aan onze showroom en werkplaats voor reparatie of advies. Belt u van tevoren wel even indien het een reparatie betreft, het kan zijn dat de reparatie wat tijd in beslag neemt. Ook in dat geval kunnen wij u altijd van een vervangende Rollator voorzien voor de duur van de reparatie. Onze specialisten staan u graag te woord.Gebruik en onderhoud van uw Rollator

Voor zover de fabrikant van de Rollator geen, of geen afwijkende, instructies met betrekking tot het gebruik van een hulpmiddel voorschrijft volgen hier algemene richtlijnen en instructies. Daar waar deze instructies in strijd zijn met instructies zoals opgegeven door de fabrikant, zijn de instructies van de fabrikant leidend. Indien een fabrikant langere onderhoudsintervallen hanteert adviseren wij u onderstaande, kortere, intervallen te hanteren. Daar waar onderstaande instructies niet volledig of niet duidelijk zijn geldt dat veiligheid bij het gebruik altijd voorop dient te staan! Bij twijfel: neem direct en vóór gebruik contact op met de fabrikant of leverancier van het hulpmiddel.

Gebruik

Een Rollator is bedoeld als loopondersteuning op een verharde ondergrond van een zelfstandig redelijk goed lopend en verder gezond persoon zonder evenwichtsstoornis met een maximaal gewicht zoals bepaald door de fabrikant. Het besluit en de verantwoordelijkheid ten aanzien van het (juist) gebruik en de toepasbaarheid van een Rollator ligt in ieder specifiek geval nadrukkelijk bij de gebruiker, dan wel diens medisch specialist, niet bij de leverancier.

Indien de Rollator met een zitfunctie is uitgerust is deze bedoeld als zitondersteuning voor één persoon. Alvorens te gaan zitten dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat de Rollator op de parkeerrem is gezet en deze naar behoren functioneert. Het is nadrukkelijk niet toegestaan dat personen zich zittend op een Rollator of, om personen zittend op een Rollator voort te bewegen, tenzij deze functionaliteit uitdrukkelijk door de fabrikant aan de betreffende Rollator is toegewezen (Rollator-Rolstoel). Gebruik van een Rollator op onverharde ondergronden wordt, vanwege o.a. stabiliteit en slijtage, afgeraden.

Meer informatie specifiek over de instelling en het veilige dagelijks van uw Rollator vindt u op de pagina Rollator soorten, aanschaf en Gebruik.

Onderhoud

  • Voor ieder gebruik: remmen op functioneren controleren.
  • Wekelijks: remmen afstelling controleren en bandenspanning controleren (indien van toepassing.)
  • Maandelijks: bovenstaande en: scharnierpunten, inclusief bevestiging, controleren en smeren. Wiellagers controleren op een juiste werking en, indien nodig, smeren. Verbindingen op speling controleren en, waar nodig, afstellen/aandraaien en smeren. (Klein onderhoud)
  • Jaarlijks: bovenstaande en: hiernaast het complete hulpmiddel grondig nazien op slijtage, (haar)scheuren en controleren op functioneren. Kritisch beoordelen welke onderdelen preventief vervangen dienen te worden om bedrijfszekerheid tot aan de volgende onderhoudsbeurt zeker te stellen. (Jaarbeurt/Groot Onderhoud)
  • Na gebruik in een vochtige omgeving: droog het hulpmiddel af met een droge doek of zeem.
  • Regelmatig, afhankelijk van gebruik: reinigen. Bij voorkeur met autoshampoo wassen en drogen. In geen geval met huishoudelijke schoonmaak/ontvettingsmiddelen uw hulpmiddel reinigen. Dit kan de vochtwerende werking van de beschermlaag van uw Rollator aantasten en de werking van de verschillende smeermiddelen tenietdoen.

U kunt het gewenste pakket in geval van onderhoud bestellen op de pagina Rollator Onderhoud en in geval van een reparatie op de pagina Rollator Reparatie. Op de betreffende pagina's vindt u alle informatie betreffende de inhoud van, en opties bij, de verschillende pakketten. Mocht in het geval van een reparatie blijken dat deze onder de garantie valt dan worden het transport en de reparatie uiteraard kosteloos uitgevoerd. Houdt uw Rollator veilig en laat tijdig het vereiste onderhoud uitvoeren door een specialist!

Bij vragen over onderhoud, reparatie of garantie kunt u ons altijd bellen, mailen of bereiken via het Contactformulier. U vindt onze contactgegevens op de pagina Klantenservice.